• DoubleFlip ONYX Black PrizmEyez
  • prizmeyez, prismeyes, prizm eyez, prism glasses, kaleidoscope glasses, rainbow glasses, diffraction glasses, psychedelic glasses, laser glasses, festival gear, insomniac glasses, lazer shades, eye love shadez, rave shades, rave glasses, auroravizion

DoubleFlip ONYX Black PrizmEyez

SMOOTH BLACK FRAME // PRIZM LENS

 

DOUBLE-FLIP Prizm: DoubleStack-Prizm Effect = Flip Down & Regular Prizm Effect = Flipped Up